Kontaktujte násX

O CNG

CNG – neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas), se používá jako palivo pro motorová vozidla. Chemické složení zemního plynu tvoří směs uhlovodíků s hlavní složkou metanem, který tvoří 96-98 % objemu. Pozor, nezaměňujte CNG za LPG!

CNG jako palivo pro motorová vozidla ve srovnání s benzínem či naftou výrazně snižuje emise vypouštěné do ovzduší; ve srovnání s klasickými palivy je to až o 25 % méně CO2 a Nox, o 50 % méně CO.

Navíc, zásoby zemního plynu jsou mnohonásobně vyšší, než zásoby ropy.