Kontaktujte násX

CNG a jeho výhody

Výhody CNG jsou ekonomické, bezpečnostní a především ekologické.

 

Zemní plyn je v současnosti nejperspektivnějším alternativním palivem, s jehož masovým rozšířením v příštích letech počítá Evropská unie.

·         Zemní plyn je kvalitní vysokooktanové motorové palivo (o.č. 128).

·         Zemní plyn je kvalitní vysokooktanové motorové palivo (o.č. 128).

·         Při spalování CNG dochází k lepšímu směšování se vzduchem a tím i k rovnoměrnému složení palivové směsi a plnění válců.

·         CNG auta vykazují snížení hladiny hluku o 10 15 dB.

·         Výhodou je i lepší startování za nízkých teplot.

·         Výhodou CNG je rovněž cenová atraktivita tj. nižší provozní náklady a výrazná úspora za pohonné hmoty (cca o 40 až 50%). Na veřejných plnicích stanicích se prodává CNG v kg. Spotřeba paliva se udává také v m? (1 m? CNG odpovídá z energetického hlediska cca 1 l benzínu).

·         CNG je zatíženo minimální spotřební daní.

·         CNG vozidla jsou zatížena NULOVOU silniční daní.

·         Zápalná teplota CNG je dvojnásobná oproti benzínu což zvyšuje jeho provozní bezpečnost.

·         Rovněž tlakové nádrže, vzhledem k vysokým tlakům (20 MPa), jsou mnohem bezpečnější oproti nádržím na kapalná paliva.

·         Celá palivová soustava ve vozidle na CNG je několikanásobně jištěna a proto jsou tato vozidla naprosto bezpečná.

·         Další výhody jsou, že CNG je např. oproti LPG lehčí než vzduch a přirozeně odvětrává, při plnění nedochází k odparům a úkapům a tím ke kontaminaci půdy.

·         Ekologické výhody CNG jsou prokázány mnoha studiemi, jsou dány jeho chemickým složením a jsou jednoznačné.

·         Kvalita zemního plynu v České republice je zaručená a pravidelně sledovaná. Zemní plyn v ČR má 95 až 98 % objemových jednotek metanu.

·         METAN (CH4) je nejjednodušší uhlovodík na jeden uhlík jsou 4 vodíky

·         Zemní plyn charakterizuje úzká mez výbušnosti (směs se vzduchem) 4,4 až 15 % objemových jednotek.

·         CNG není JEDOVATÝ.

·         CNG z auta nelze zcizit.

·         Zemní plyn jako pohonná hmota je možný jako CNG, LNG, L-CNG, CNG/H2, CNG/diesel včetně obnovitelného biometanu.