Kontaktujte násX

Využití v dopravě

Když hovoříme o palivu pro motorová vozidla, tak je samozřejmé, že v povědomí každého jednotlivce by měla být otázka ekologie provozování motorových vozidel, což se zvláště týká regionů a měst, kde je doprava zdrojem největší ekologické zátěže. Jistě si zde každý odpoví sám, že kromě osobní dopravy jsou významným zdrojem emisí zejména autobusy a nákladní automobily a je proto nasnadě, aby hnacím motorem zájmu o ekologizaci v dopravě sehrával stát, zastupitelstva jednotlivých krajů, velcí dopravci a další subjekty. To jen na úvod, proč se zabývat provozováním motorových vozidel na CNG a pomáhat k jeho masovějšímu využíváním v dopravě.

Jak tedy již bylo řečeno, autobusová a nákladní doprava, která má u nás dominantní postavení, by měla být významným uživatelem CNG. V řadě regionů a měst tomu tak již je a lze říci, že v poslední době stoupá zájem o provozování dopravních prostředků se CNG pohonem jak ze strany podnikatelů, státní správy tak i běžných motoristů. Svůj podíl na tom má také snaha o úsporu nákladů na provoz vozidel i snížení ekologické zátěže.

 

využítí v doprave

 

Legenda:

Nafta
Benzín
CNG